ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР НА Секция „Религия, вярвания, светоглед”

ПО ТЕМА:Философията на Филон Александър. Кръстопъ­тища на античната философия с юдаизма и християнството.  (The Philosophy of Philo Alexander. The crossroads of ancient Philosophy with Judaism and Christianity) Лектор:  Докт. Недялко Ташев. Дискутант: Проф.,Дфн Ст.Пенов, четвър­тък, 24 юни, 2021 г. от.14,30 часа на Сердика 4,заседателна зала. ПОКАНА

» Read more

Честита Национална награда на проф. дфн Нонка Богомилова!

Проф. Нонка Богомилова е удостоена с Националната награда „Христо Г. Данов“ 2021 в категорията Автор в областта на хуманитаристиката за нейната книга „Балканите: Белязани пътища (1991 – 2016)“, изд. Парадигма. Макар и пенсионер отскоро, тя продължава да работи и да дава нови творчески идеи във философията. Ние – нейните колеги от Института по философия и социология – й пожелаваме още […]

» Read more

Започва теренната работа на SHARE Covid-2 (9-та вълна)

Работата по набиране на емпирична информация в рамките на модул SHARE Covid-2 от 9-та вълна на SHARE започва в 28 държави-членки на ЕС и Израел! Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН) координира изпълнението на проучването „50+ в Европа“ в България в сътрудничество с консорциума на Европейската изследователска инфраструктура „SHARE-ERIC“. Повече информация за проучването е достъпна […]

» Read more

XVII Национална конференция по етика: “Етиката: свобода и дълг”

Секция „Етически изследвания“ при ИФС, БАН има удоволствието да Ви покани на традиционната национална конференция по етика, която ще се състои и тази година на 11-12 ноември. Темата е “Етиката: свобода и дълг”, а тематичната рамка е представена тук. Поради съображения от епидемиологичен характер събитието ще се проведе онлайн. Обръщаме внимание на важните срокове: заявки се приемат до 1 октомври […]

» Read more

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

Секция „Религия, вярвания, светоглед” – ИФС-БАН на 10 юни от 14,30 часа  продължава постоянния си те­о­­ретичен семинар  по НИ си проект:  „РЕЛИГИОЗНА ИДЕНТИЧНОСТ И СВЕТОГЛЕД“   Сакралното като априорна категория – Р. Ото и др. (The Sacred as an a priori Concept) Лектор:  Гл.ас., Д-р ф-я Мирослав Бачев Дискутант: Гл.ас.,Д-р Людмил Петров. Р-л на секцията и на НИ проект: Проф.дфн Ст.Пенов ПОКАНА

» Read more

Високо отличие за проф. Пепка Бояджиева

Българската академия на науките отбеляза 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с тържествено събрание. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи почетни отличия на институти и учени от Академията. Почетен плакет на БАН „Марин Дринов“ получиха: Институтът по обща и неорганична химия, Институтът по органична химия […]

» Read more

Представяне на книга в чест на проф. Петър-Емил Митев

Излезе от печат книгата в чест на проф. Петър-Емил Митев Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи, поколения, 2021, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, съставители Светла Колева, Пепка Бояджиева, Петя Кабакчиева и Румяна Коларова Представянето на книгата ще се състои на 2 юни, сряда, от 17.00 ч. в Ботаническата градина на СУ “Св. Климент Охридски”. Заповядайте!

» Read more
1 2 3 4 91