Проф. д.с.н. Васил Киров, зам. директор на ИФС-БАН, участва в Срещата на Върха “Labour20” в Патна, Индия

Събитието на високо ниво се проведе в рамките на индийското председателство на G20, организацията на двадесетте най-големи държави в света, в която членува и Европейския съюз. Участието му, по покана на министъра на труда на Република Индия и индийските синдикати, е в две работни групи: „Жените и бъдещето на труда“ […]

» Read more

Покана Лятно училище – София, 8-9 септември 2023 г.

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви изпратим покана за участие в лятното училище, което ще предшества международната годишна конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (HDCA) на тема: ‘Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times’ Програмата на лятното училище е специално предназначена за […]

» Read more

Покана за участие в кръгла маса “Философски практики и приложно философстване”

  Секция “Етически изследвания” към ИФС-БАН, катедра “Философия” на ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски”, Център за философия с деца към СУ “Св. Кл. Охридски” и Асоциация на преподавателите по философия организират кръгла маса на тема “Философски практики и приложно философстване”. Събитието ще се проведе на 30 септември 2023 г. (събота) […]

» Read more

Покана за XIX Национална конференция по етика – “Емпатия и насилие в съвременното общество”

XIX Национална конференция по етика под наслов “Емпатия и насилие в съвременното общество” ще се състои на 16 и 17 ноември 2023 г. в зала “Проф. Марин Дринов”, Централна сграда на Българска акдемия на науките, ул. “15 ноември” №1, гр. София. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Институт […]

» Read more

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 04.07.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор […]

» Read more

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция “Етически изследвания”

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 04.07.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор […]

» Read more

Предстоящ семинар на секция “Философия на науката”

Секция “Философия на науката” към ИФС-БАН Ви кани на семинар с презентация на докторант Раджа Канури (Vrije University, Amsterdam / SRH Berlin University of Applied Sciences), който ще се проведе на 10 юли 2023 г. от 9:30 ч. в залата на Института на бул. “Патриарх Евтимий” 6. Той ще представи […]

» Read more

Семинар на тема: “Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина Кандито (Университе на Генуа) и ас. д-р Алесандро Мелони (Университет на Генуа). Семинарите са част от обучителен курс „Социално включване […]

» Read more
1 2 3 4 102