Международна конференция на тема „Натурализмът във философията“ (Naturalism in Philosophy)

Уважаеми колеги, Философски факултет на СУ, Българското общество за аналитична философия (БОАФ) и Института по философия и социология (ИФС) към Българската академия на науките организират международна конференция на тема „Натурализмът във философията“ (Naturalism in Philosophy). Събитието ще се проведе от 19.05.2023 до 21.05.2023, в Аулата и Нова конферентна зала на […]

» Read more

Четвърта национална конференция “Медиите и войната (журналистически стандарти и отговорности при отразяване на кризи и военни конфликти)“

Секция “Социални теории, стратегии и прогнози” има удоволствието да ви покани на Четвъртата национална конференция “Медиите и войната (журналистически стандарти и отговорности при отразяване на кризи и военни конфликти)“ , която ще се проведе в Огледалната зала на СУ “Кл.Охридски”, на 24 април 2023 г., от 10 часа. Очакваме ви! […]

» Read more

Покана за научен семинар: „Да имаш (друго) дете или не: антинатализъм и дилеми пред родителите на деца с увреждания“

Предстои провеждането на втори научен семинар по проект „Етика и бъдеще“, който ще се състои на 26.04.2023 г. от 13 ч. в залата на Института по философия и социология при БАН, бул. „Патриарх Евтимий“ № 6, ет. 2. Темата на семинара е: „Да имаш (друго) дете или не: антинатализъм и […]

» Read more

Регионална среща по проект „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“

Екипът на изследователски проект „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“ и Институтът по философия и социология – БАН Ви канят на регионална среща с изследователи и заинтересовани страни, посветена на проблема за дигиталните неравенства в българското общество. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ 2021-2024 г. Събитието ще даде възможност […]

» Read more

Национална конференция на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики“

Уважаеми колеги,   Центърът за социални емпирични изследвания, Институт по философия и социология – БАН организира на 02.06.2023 г. Национална конференция на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики“. Националната конференция има за цел да представи резултатите […]

» Read more

Тържествено заседание на Научния съвет на ИФС – БАН

На 27-и април 2023 г. (четвъртък) от 14 часа в зала 207 на Централно управление на БАН ще се състои Тържествено заседание на Научния съвет на Института по философия и социология – БАН, на което проф. д.ф.н. Веселин Петров ще бъде удостоен официално със званието Professor Emeritus, след което ще изнесе публична лекция.   Заседанието е открито. Каним всички колеги […]

» Read more

Публично събитие и работна среща по проект “Skills2Capabilities” : От умения към способности и възможности за реализация

На 30 и 31 март 2023 г. в град Виена, Австрия, се проведе първата присъствена среща по проект “Skills2Capabilities” : От умения към способности и възможности за реализация, финансиран по програма Хоризонт Европа, в който ИФС-БАН е партньор. Участие в нея взеха част от българския екип – доц. д-р Петя […]

» Read more
1 2 3 4 5 99