Обява за изследователи по проект “Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ (JustEdu)

Обявени са три позиции за изследователи на различни нива в рамките на проект “Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ (JustEdu), финансиран от Фонд “Научни изследвания” по Национална програма “Вихрен”. Обявите са отворени до 25.05.2021 г. и са достъпни на следните електронни адреси: Established Researcher | EURAXESS (europa.eu) Postdoctoral Fellow | EURAXESS […]

» Read more

Обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и периферни устройства за нуждите на ИФС – БАН”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА       Документация към Обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:   “Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и периферни устройства за нуждите на ИФС – БАН”     […]

» Read more

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС – БАН, обнародван в ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г.

Рецензия от проф. дфн Васил Проданов относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Философия на политиката) за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Институт по философия и социология при БАН На чужд език Рецензия от доц. д-р Ина Димитрова относно конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 2.3. […]

» Read more

СКРЪБНА ВЕСТ

  с дълбока скръб съобщаваме, че на 7 април 2021 г. ни напусна ученият, колегата, приятелят професор ГАЛИН ГОРНЕВ Професор Галин Горнев е роден на 14 ноември 1946 г. в гр. Варна. Завършва физика в МГУ „Ломоносов“ през 1971 г., защитава докторска дисертация по философия в Института по философия към АН СССР през 1978 г. От 1978 г. работи като […]

» Read more

Награди на Института по Философия и Социология за 2020 г.

Научният съвет на ИФС одобри предложението на Комисията за определяне на наградите на ИФС за 2020 г. и присъжда следните награди: –           За утвърден учен в областта на философията – чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов –           За млад учен в областта на философията – д-р Александра Трайкова –           За млад учен в областта на социологията – доц. д-р Габриела Йорданова. […]

» Read more

Новата книга на Пепка Бояджиева и Петя Илиева-Тричкова ‘Adult Education as Empowerment Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective’, подготвена като част от работата по проект JustEdu, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Програма „Вихрен“, е публикувана онлайн

Adult Education as Empowerment | SpringerLink Adult Education as Empowerment – Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective | Pepka Boyadjieva | Palgrave Macmillan За книгата This book re-imagines the essence and role of adult education at both the individual and societal levels. It provides arguments for understanding adult education as a process of […]

» Read more
1 2 3 4 5 91