Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 24.10.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор […]

» Read more

Покана за първия Балкански аналитичен форум на тема “Нормативност”

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да ви поканим на първия Балкански аналитичен форум (BAF) с тазгодишна тема „Normativity“, организиран от ИФС, БАН, заедно с Философския факултет на Белградския университет. Форумът ще са проведе в Белград и ще продължи десет дни (19 – 29 октомври 2023 г.).  В него е включена една основна […]

» Read more

Представяне на резултати от проект „Обществен капацитет за справедлив зелен преход“ на международна конференция

На 9 октомври 2023 г. доц. д-р Венета Кръстева от секция „Публични политики и социални промени“ представи резултати от работата по проект „Обществен капацитет за справедлив зелен преход“ (финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06 Н55/) на международна конференция “Environmental and Energy Economics: Climate Change Mitigation and Adaptation, Green […]

» Read more

Заключителна конференция по проект ISKILL “Индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни”

На 13 октомври в Брюксел, Белгия се проведе заключителната конференция на проект ISKILL (https://www.ceps.eu/ceps-projects/i-skill/), на тема “Европейска квалифицирана работна сила за ориентиране в зелената и цифровата трансформация: Ролята на индустриалните отношения и социалния диалог”, по който проект българският екип (проф. д.с.н Пепка Бояджиева, проф. д.с.н Васил Киров и доц.д-р Габриела […]

» Read more

Трета докторантска  школа на ИФС – БАН

Третата докторантска  школа на ИФС – БАН бе проведена в периода 25 – 29 септември, 2023 г. в Творческия дом на БАН,  к.к. Златни пясъци. Темата на школата бе: Представяне на резултати от научни изследвания за кратък срок от време пред аудитория от неспециалисти. Темата бе продължение на лекциите, които […]

» Read more

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата ще бъде проведена на […]

» Read more

Представяне на новия брой “Философия-медицина-технологии” на списание “NotaBene”

Уважаеми колеги, Секция “Философия на науката” при Институт по философия и социология, БАН, катедра “Философски и политически науки” на ЮЗУ “Неофит Рилски” и Проблемна група по “Философия и социология на медицината” Ви канят на представяне на новия брой “Философия-медицина-технологии” на списание “NotaBene”. Броят може да се разгледа на следния линк:  http://notabene-bg.org. […]

» Read more
1 2 3 4 5 106