Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция “Етически изследвания”

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 04.07.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор […]

» Read more

Предстоящ семинар на секция “Философия на науката”

Секция “Философия на науката” към ИФС-БАН Ви кани на семинар с презентация на докторант Раджа Канури (Vrije University, Amsterdam / SRH Berlin University of Applied Sciences), който ще се проведе на 10 юли 2023 г. от 9:30 ч. в залата на Института на бул. “Патриарх Евтимий” 6. Той ще представи […]

» Read more

Семинар на тема: “Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина Кандито (Университе на Генуа) и ас. д-р Алесандро Мелони (Университет на Генуа). Семинарите са част от обучителен курс „Социално включване […]

» Read more

Участие на учени от екипа на проект „Skills2Capabilities: От умения към способности и възможности за реализация“ в обсъждане на Стратегия за уменията в България

На 13 юни 2023 г. в Дом на Европа, София, се проведоха две събития, свързани с подготовката на Стратегия за уменията в България, на които присъстваха членове на българския екип на проект „Skills2Capabilities”. Проф. дсн Пепка Бояджиева участва в официалното представяне на доклада „ОИСР Стратегия за уменията в България – […]

» Read more

Нова статия в престижното списание Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (Q1)

Основният фокус на статията на доц. д-р Габриела Йорданова и доц. д-р Екатерина Маркова е да осветли предизвикателствата пред баланса между професионалния и личния живот, причинени от затварянето на училищата заради пандемията от Ковид-19 в България. Затварянето на училища въвежда нов елемент на неплатен труд: интензивно участие на родителите в […]

» Read more

Представяне на книгата на ас. д-р Светлин Тачев „Новият преход“

Книгата „Новият преход. Как протестите променят демокрацията“ на д-р Светлин Тачев от секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС ще бъде представена на 21 юни 2023 г. (сряда) от 18:00 ч. в Заседателна зала №2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дискутанти  ще бъдат доц. д-р Даниел Смилов, доц. […]

» Read more

Публична защита на Поля Тодорова Христова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ДИСКРИМИНАЦИЯ ИЛИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ  В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА на ПОЛЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА редовен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по […]

» Read more

Покана за предстояща престижна международна конференция

Уважаеми колеги, На 20.06.2023 г. В Големия салон на БАН ще се проведе Конференция по случай 60-та годишнина от публикуването на Енцикликата на Папа Йоан 23-ти за мира (1963). Темата е особено актуална и днес и това засилва интереса на учените към Енцикликата и нейния съвременен “прочит”. В прикачен файл […]

» Read more
1 2 3 4 5 103