Покана за участие в сборник на тема „СТРУКТУРНО НАСИЛИЕ И ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО ДНЕС“

Уважаеми колеги,   След успешното провеждане на онлайн конференция под надслов „Структурно насилие и човешко достойнство днес“ на 08 март тази година, нашият екип пристъпва към публикуването на представените доклади в сборник със същото заглавие. За нас е удоволствие да ви поканим да се присъедините към това начинание, като ни изпратите текст.   Крайни срокове: На адрес al.tra@abv.bg ще приемаме […]

» Read more

Конкурс за асистент за нуждите на секция “История на философските и научните идеи”

В съответствие с чл. 23 от Правилника на Института по философия и социология – БАН за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (Протокол от 01.03.2022 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по научна специалност Философия, шифър 2.3, научно направление […]

» Read more

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРУКТУРНО НАСИЛИЕ И ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО ДНЕС“

  08 март 2022 https://8×8.vc/ipsbasbg/strukturno.nasilie    14:00-14:05 ч. ОТКРИВАНЕ 14:05-15:05 ч. ПЪРВИ ПАНЕЛ (модератор – Александра Трайкова)   „Непропорционалност“ в политиките на обществено здраве: граници на грижата – гл. ас. д-р Любослава Костова, Секция „Етически изследвания“ при ИФС-БАН   Структурното насилие на политическите езици и спекулациите с човешкото достойнство в годините на т.нар. „демократичен преход“ – проф. дсн Максим Мизов […]

» Read more

Академична лекция на доц.д-р Благовеста Николова, секция “Социални теории, стратегии и прогнози”

На 10 март 2022г., от 11 часа в онлайн платформата Zoom, доц.д-р Благовеста Николова, секция “Социални теории, стратегии и прогнози” ще изнесе академична лекция на тема: “От отговорност към риск – етиката в Бермудския триъгълник на политиката за научни изследвания и иновации на ЕС” Линк за срещата: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82303678378?pwd=QzFkSHV4VGVoUXIyenlqU2hyakFTQT09 Meeting ID: 823 0367 8378 Passcode: 205768 Заповядайте!

» Read more

Конкурс за асистент за нуждите на секция „Философия на науката“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ, Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ No:3 от 08.02.2022 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по научна специалност Философия, шифър 2.3, […]

» Read more

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2021/2022 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 на МС от 02.06.2021 г., В срок от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в Института по философия и социология […]

» Read more

Публична защита на Силвия Иванова Пенчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)   обявява ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „Бедност, благотворителност, власт“ (културни и цивилизационни аспекти)   на Силвия Иванова Пенчева,   редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН, за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.3. „Философия” Заседанието ще […]

» Read more
1 3 4 5 6 7 101