КОНФЕРЕНЦИЯ  ПОСВЕТЕНА НА 250 г.от раждането на Г.Хегел и 190 от смъртта му и  ПРОМОЦИЯ на 2 КНИГИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ  ПОСВЕТЕНА НА 250 г.от раждането на Г.Хегел и 190 от смъртта му и  ПРОМОЦИЯ на 2 КНИГИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  на Секция „Религия ..“ИФС-БАН по Програма ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА – “ФИЛОСОФИЯТА НА  ХЕГЕЛ И РЕЛИГИЯТА” (РКИЦ 14 юли, ИФС-БАН 15 юли,с рецензии от Проф.Дфн Пламен Макариев и Проф Д-р Антони Хубанчев. и Промоция на книгата на Проф.,дин Владимир Чуков /РУ-т и БАН/ начало 12,00 в ИФС.БАН, “Израел между евангелизма и джаафаризмa”с  Рецензии от […]

» Read more

ФИЛОСОФИЯТА на ХЕГЕЛ и РЕЛИГИЯТА – 250 г. Г. Хегел   София -2021.И-во Дейликонт-Пропелер ,София 2021,480 стр, ISBN: 978-954-392-643-5 Съставител и научен редактор Проф.Дфн Ст.Пенов,  колектив по НИ проект на секция “Религия”+учени от ИФС-БАН, СУ “Св.Кл.Охридски”, Русия, САЩ и  Израел. Рецензенти: Проф.Дфн Пламен Макариев и Проф.Д-р Антони Хубанчев. Израел между евангелизма и джаафаризма. ИК Изток-Запад, София 2021, 364 стр. ©  Владимир Чуков, автор, 2020 Рецензенти проф. дфн Стефан Пенов проф. д-р Николай Михайлов […]

» Read more

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР НА Секция „Религия, вярвания, светоглед”

ПО ТЕМА:Философията на Филон Александър. Кръстопъ­тища на античната философия с юдаизма и християнството.  (The Philosophy of Philo Alexander. The crossroads of ancient Philosophy with Judaism and Christianity) Лектор:  Докт. Недялко Ташев. Дискутант: Проф.,Дфн Ст.Пенов, четвър­тък, 24 юни, 2021 г. от.14,30 часа на Сердика 4,заседателна зала. ПОКАНА

» Read more

Честита Национална награда на проф. дфн Нонка Богомилова!

Проф. Нонка Богомилова е удостоена с Националната награда „Христо Г. Данов“ 2021 в категорията Автор в областта на хуманитаристиката за нейната книга „Балканите: Белязани пътища (1991 – 2016)“, изд. Парадигма. Макар и пенсионер отскоро, тя продължава да работи и да дава нови творчески идеи във философията. Ние – нейните колеги от Института по философия и социология – й пожелаваме още […]

» Read more
1 3 4 5 6 7 95