Търсене
Close this search box.

REGIONS AND “THE REGIONAL” IN A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE, 2021, „Проф. Марин Дринов“-БАН, редактор и съставител доц. Румяна Желева.

Сборникът на REGIONS AND “THE REGIONAL” IN A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE (на бълг: Региони и „Регионалност“ в социологическа перспектива), издаден на английски език през 2021 г. от Академично издателство на „Проф. Марин Дринов“ на БАН от колектив с редактор и съставител доц. Румяна Желева. Текстовете в сборника се фокусират от социологическа гледна точка върху изследване на регионите като представят различни мотиви, импулси и тенденции за регионално развитие. Така в перспективата на социологията книгата разглежда „регионалноста“ като реална или въображаема социална конструкция (Paasi 2020), свързана с определена територия, но имаща смисъл отвъд конкретното място. Текстовете анализират различни типове „регионална работа“ (“regional work“) в сфери като образование, социална политика и градско развитие, здравеопазване, дори дигитализация чрез които индивидите, групите и общностите изграждат от конкретната локация „регион“, т.е. място символно отличаващо се в социално отношение от всяко друго. Автори на статии в сборника са проф. д-р Wolfgang Schuster (Германия), доц. д-р Екатерина Маркова, доц. д-р Габриела Йорданова, д-р Диана Петрова, гл. ас. д-р Стефан Марков, доц. д-р Васил Киров (всички от ИФС-БАН). Съдържанието на книгата е достъпно напълно безплатно: Regionalno razvitie_za pechat_15.06.2021_e-book (4).

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп