Търсене
Close this search box.
spss

SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с файлове с данни от SHARE CORONA

Каним учени и докторанти на специализиран семинар на тема: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с файлове с данни от SHARE CORONA (Wave 8 COVID-19 Survey и Wave 9 COVID-19 Survey) и основни методи за анализ от статистическата теория за изводи и заключения, с лектор доц. д-р Екатерина Тошева (катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС), представител на Фондация „Институт за изследвания в образованието“.
Повече информация е достъпна на адрес: https://share-eric-bulgaria.bg/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0…/

ОЩЕ

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.