Търсене
Close this search box.
административна длъжност: Заместник-директор
приемно време:
понеделник

13.30 – 15.00 ч.

Социология на труда и огранизациите, трудови отношения и дигитализация, европеизация

Kornelakis, A, Kirov, V., Thill, P. (2022). The digitalisation of service work: A comparative study of restructuring of the banking sector in the United Kingdom and Luxembourg. European Journal of Industrial Relations. 28 (3): 253-272, First Published January 18, 2022, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09596801211056829
Kirov, V., Malamin, B. (2022). Are Translators Afraid of Artificial Intelligence?. Societies, 12, 70, https://doi.org/10.3390/soc12020070
Киров, В. (2022). Дигиталната трансформация и бъдещето на труда. Глобални тенденции. Локални последствия. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, (https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/000010101111.pdf)
Focacci, C., Kirov, V. (2021). Regional Entrepreneurial Ecosystems: Technological Transformation, Digitalisation and the Longer Term. The Automotive and ICT Sectors in the UK and Bulgaria. Local Economy. Published online first on 25 June 202,1 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02690942211025776