Търсене
Close this search box.

Вихра Иванова Павлова е доктор по философия, гл. ас. в секция Социални теории, стратегии и прогнози на ИФС – БАН.
Дисертация: „Трансформации в геополитиката и нови методи и практики на геополитически прогнози”, 2018 г.
Автор е на монографията „Ролята на Азиатско-тихоокеанския регион в глобалната геополитическа трансформация“, Изток-Запад, 2020 г.
Публикациите й са в областта на прогнозирането в геополитиката, политическата философия на страните в Азиатско-тихоокеанския регион, регионалните и трансрегионалните организации и асоциации в Азия и Евразия.


Политическа философия, хронополитика, геополитика, философия на геополитиката, футурология, глобално прогнозиране.

Павлова, В. Ролята на Азиатско-тихоокеанския регион в глобалната геополитическа трансформация. Изток-Запад, 2020, ISBN:978-619-01-0718-7
Павлова, В., Към нов проект за бъдещето, с нова парадигма на развитие и нова нормативна архитектура. В: Глобални, регионални и национални предизвикателства, Фондация „Устойчиво развитие за България“, 2023, ISBN:978-619-7136-41-8 (pdf), 48-68
Павлова, В., След Афганистан – нов глобален ред или нов глобален хаос? Научни трудове на УНСС, 2/2022, ISSN: (online): 2534-8957; ISSN (print): 0861-9344, DOI:https://doi.org/10.37075/RP.2022.2.08, 157-167
Пономарева, Е.Г., Павлова, В.И., Инвестиции как инструмент влияния: политика Китая в Лаосе и Непале. Научно-аналитический журнал Обозреватель — Observer, № 1 (384), Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ), 2022, ISSN:2074–2975, DOI:10.48137/2074–2975_2022_01_38, 34-43
Павлова, В., Историческата памет от колониалната епоха – съвременният бумеранг за Запада. В: Историческата памет и защо ни е толкова необходима днес. Център за стратегически, исторически и политически изследвания, 2022, ISBN: 978-954-2982-48-7, 83-110


Планов колективен проект „Цивилизационни предизвикателства пред България и Европейския съюз (конфликти, рискове и трансформации)“ с ръководител проф. д.ф.н. Борислав Градинаров, 2019 – 2022 г.
Утвърден с Протокол №3/22.01.2019 г. на Научния съвет на ИИОЗ, БАН