Търсене
Close this search box.

2014 – настояще: Главен асистент към секция „Култура, естетика, ценности”


Философия на мита, теории на символа, гностицизъм

https://bpos.bg/en/about

• Пенев, Г. 2023. Категорията μεταξύ у А. Лосев и Е. Вьогелин. // АРУКО четения. Логос. Догма. Фантазия. Мит. Име. История. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 362–374. https://academicabooks.bg/product/%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%CE%BC/
• Пенев, Г. 2022. Към естетическите маркери на ходенето и социалните ритми. // Философски алтернативи 3, 67–75. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1048595
• Пенев, Г. 2021. Значение на подобието в есететиката на Лосев и
Флоренски. // Визуални изследвания 2, 193–196. https://journals.uni-vt.bg/vr/bul/vol5/iss2/art11
• Пенев, Г. 2021. Теологическа естетика. Версията на Йоан Манусакис. // Философски алтернативи 6, 67–74. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1006710


Индивидуален планов проект :
„Идол и гносис у Климент Александрийски,
Тертулиян и Ириней Лионски
и тяхното значение за модерните теории на символа“ 2022-2025