Търсене
Close this search box.

Историческа и обща социология, критическа теория, популизъм, социални неравенства, етнически малцинства и интеграция, социология на селото

Медаров, Г. (2022). „Кризата в официалните и народните празници: за казусите от Габрово, Вършец и Кости“, Проблеми на постмодерността, Т. 12, 1, 137-164, https://doi.org/10.46324/PMP2201007; Medarov, G. (2022). The Roots of the Moralization of Politics in Post-1989 Bulgaria. в: Gagyi, A., Slacalek, O. (Eds.). (2022). The Political Economy of Eastern Europe 30 years into the ‘Transition’. Palgrave Macmillan, https://doi.org/10.1007/978-3-030-78915-2_11; Медаров, M. (2021). „Към една рефлексивна теория на кризата“. Социологически проблеми, 53(1), 110-130.