Търсене
Close this search box.

Философия на културата, Естетика, Културни политики, Прогнозиране и държавно планиране

• Куюмджиева, И. 2022. Авангарди и социално планиране в СССР през 20-те години на ХХ век (ГОЭЛРО и „Победа над слънцето“). // Политически хоризонти VI(6), 144–166. https://polhorizons.wordpress.com/
• Куюмджиева, И. 2021. Пандемичната криза като предизвикателство пред модела за формиране и изследване на културните политики. // Политически хоризонти V(6), 97–116. https://polhorizons.wordpress.com/
• Куюмджиева, И. 2019. Каква полза има от социалните науки според действащите политически стратегии. // Желязкова, М., Петрунов, Г. (съст.) Науката в полза на обществото. (Сборник, посветен на 70-годишнината на проф. дсн Духомир Минев№. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 83–89.
• Куюмджиева, И. 2017. Хармоничната личност, естетическото възпитание: концептуални съответствия и идеологическа ефективност // Етически изследвания 2(2), 160–175. https://jesbg.com/kuyumdzhieva-harmonichnata-lichnost-estetichesko-vuzpitanie/
• Куюмджиева, И. 2016. Идеологията като комплекс от структури и идеологиите като разкази. // Философски алтернативи 5, 16–24. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=456320