Търсене
Close this search box.

Социална и политическа философия, социални медии, нови форми на публичност, общностни политики, форми и практики на подобряване на качеството на живот, теория на историята

Иванова, И. (2023). Обществено мнение, ирационалност и сигурност. В: Ченгелова, Емилия, Светлана Александрова, Александър Герганов. Формиране на общественото мнение: Теории, фактори, компютърни модели. (АИ „Марин Дринов“: София 2023); Иванова, И. (2022). Анализ на големи данни в контекста на новите социални движения. В: Ченгелова, Емилия (съст.) Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие (АИ „Марин Дринов“: София); Ivanova, I., Hristov, T. 2021. An Open Secret: Freemasonry and Justice in Post-socialist Bulgaria. In: Astapova, A., Colacel, C., Pintilescu, C. (eds.) Conspiracy Theories in Eastern Europe, ISBN:9780367344771, Routledge, London and New York, pp. 110-124