Търсене
Close this search box.

Йордан Аврамов е историк на науката, който се интересува от ранномодерните научни комуникации.
Неговите изследвания се фокусират върху ранното Лондонско кралско дружество
и по-специално върху фигури като Хенри Олденбърг и Роберт Бойл.
Публикувал е многобройни статии върху Олденбърг, а също и студии върху Бойл (в съавторство с Майкъл Хънтър и Хидеюки Йошимото).
Понастоящем работи върху първите опити за изследване на естествената история на Япония и Мексико в Лондонското кралско дружество,
функциите на хумора в раннонаучните писма, отразяването на експериментите в раннонаучната кореспонденция
и първите контакти на Кралското дружество със Средиземноморието.


История на интелектуалните комуникации през 17 век; Епистоларна култура на науката в зората на модерната епоха; Ранното Лондонско кралско дружество;

„The Correspondence of Henry Oldenburg and Book Reviews in Philosophical Transactions, 1665-1677”, Journal of Early Modern Studies, 11, 1, Zeta Books, 2022, 69-91; https://zetabooks.com/all-titles/journal-of-early-modern-studies-volume-11-issue-1-spring-2022/
„Nomads in the Early Modern Republic of Letters: The Transient Correspondents of Henry Oldenburg and the Early Royal Society of London”. Cornel Zweirlein (ed), The Power of the Dispersed: Early Modern Global Travelers Beyond Integration, Series: Intersections, Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture, 77, Brill, 2022, 133-157; https://brill.com/edcollbook/title/55993?language=en
„Letters and Questionnaires: The Correspondence of Henry Oldenburg and the Early Royal Society’s Inquiries for Natural History”. Paula Findlen (ed.), Empires of Knowledge: Scientific Networks in the Early Modern World, Routledge, 2018, 161-180; https://www.routledge.com/Empires-of-Knowledge-Scientific-Networks-in-the-Early-Modern-World/Findlen/p/book/9781138207134


„Научните контакти на ранното Лондонско кралско дружество със Средиземноморието“