Търсене
Close this search box.

European identity and values, dialogue between religions in the context of human rights, gender equality, creativity as a means of overcoming crises

Европейската идентичност и ценности, диалогът между религиите в контекста на човешките права, равнопоставеността на половете, както и творчеството като средство за преодоляване на кризисни моменти.
Европейска идентичност: дискурсивно или екзистенциално?, Варна: LiterNet, ISBN: 978-954-304-431-3 (монография)
|Творчеството като средство за преодоляване на кризисни ситуации|
Европейската идентичност като „нахвърляне“.