Търсене
Close this search box.

Людмила Иванчева е доктор на социологическите науки и професор в Института по философия и социология – БАН. С инженерно образование от Техническия университет – София, а по-късно получава степен „Доктор по философия“ в СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е като експерт в ЦИНТИ и в Министерство на околната среда и водите. През 1995 г. е стипендиант на Университета на Минесота – САЩ по нови информационни технологии и информационен мениджмънт. Има над 120 научни публикации в български и международни издания. Автор е на пет монографии. Основните й научни интереси и постижения са в областта на социалните изследвания на науката и технологиите, философия на науката, наукометрия и научно-иновационна политика. Участвала е в множество международни изследователски проекти и конференции. Била е член е на Управителния съвет на БАН и зам. председател на ПНЕК по обществени науки към ФНИ (два мандата). Член е на редколегията на няколко международни списания. Работи като външен експерт към Изпълнителната агенция за научни изследвания към Европейската комисия – Брюксел.


Изследване на науката и технологиите; наука иобщество; научна и иновационна политика;наукометрия; оценка в науката; приложна етика;методология и философия на науката; научникомуникации.

„Феноменът технонаука. Социално, етическо и философско осмисляне“. 2021. София: Изд. на Техническия университет, 219 с.
„Прогностични изследвания и технонаука: съвременни измерения, специфики и перспективи“. Социално-икономически анализи, Vol. 13, No. 2, с. 160-168. DOI: 10.54664/MNWG3907
„Наукометричният подход като средство за обективиране на оценката в науката: развитие, възможности и съвременни тенденции“. Стратегии на образователната и научната политика, Vol. 28 № 2, с. 119-135.