Търсене
Close this search box.

Философия на религията, Изследвания върху паламизма, исихастката антропология, софиология и имяславие; проблеми на религията в постмодерната епоха. 

„Теологията в постмодерната епоха: Проблеми и перспективи“, Философские контексты современности: Принцип ratio и его пределы, издательский центр «Удмуртский университет» Ижевск 2020, ISBN 978-5-4312-0783-9, 110-114
– „Понятието „Логос“ във философията на Мартин Хайдегер и Григорий Палама“. Философски алтернативи, 1/2019, ИИОЗ – БАН, 2019, ISSN:0861-7899, 21-35
– „Католическата Църква преди и след Втория Ватикански събор“. Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI в., ПРОПЕЛЕР, 2017, стр. 82-117 (студия), ISBN:978-954-392-474-5