Търсене
Close this search box.

Социология на медицината и здравеопазването; изследвания на детството; изследвания на родителството.

Мартинова, М. (2019). „Мечти и стремежи. Какво ни казва една анкета за ученическия усет за бъдещето“, Социологически проблеми, бр. 51, 2, 687-702;

Христов, Т. и Мартинова, М. (2022). „Време и субективност в автобиографичните разкази на членове на групите за взаимопомощ на Анонимни алкохолици“

В: Димитрова, В., Мартинова, М. и Наков, В. (съст.). „Обществени аспекти на психичното на психичното здраве и психичните разстройства“. УИ „Св. Климент Охридски“;

Dimitrova, V, Zahariev, B., Martinova, M. (2022). Attitudes towards people with mental disorders in Bulgaria. International Journal for Social Psychiatry. https://doi.org/10.1177/00207640221127905