Търсене
Close this search box.

културна антропология, методи на учене чрез преживяване, образование, форум театър

Философската антропология, психоанализата, изкуство и творчески процеси, образование, преподаване, комуникация.
Пандемията като гранична ситуация. Въпросите, с които се налага да живеем и творим
Метод „Форум-театър“ как способ социализации в условиях пандемии