Търсене
Close this search box.

Философия на религията, религиозна философия, сравнително религиознание, източна философия

Бачев, М. Има ли у Спиноза „твърде много Бог“ – щрихи към Хегеловата интерпретация, сп. Философия, Vol. 31, N. 3, 2022. https://doi.org/10.53656/phil2022-03-05
Бачев, М. Безкрайно и крайно. Хегел и световният процес, В: Религиозна идентичност и светоглед 3. Философията на Хегел и религията, 2021.
Бачев, М. Как мислим трансцендентното: диалогът между Карл Юнг и Мартин Бубер, сп. Философия, Vol. 30, N. 1, 2021. https://doi.org/10.53656/phil2021-01-02
Бачев, М. Феноменология на святото, София, УИ, 2016.