Търсене
Close this search box.

Главен редактор на сп.Философски алтернативи

издателска дейност: сп. “Философски алтернативи”

философия на религията, етика, масови комуникациии, социология на публичните комуникации.

1. Николай Михайлов.Антисемитизмът като идеология на омразата. Във: Философската система на Хегел.С.2022. -3. Философията на Хегел и религията – 250 г.Г.Хегел, С.2021.
2. Николай Михайлов, Религиозната етика и насилието:Религиозна идентичност и светоглед
3. Николай Михайлов, Етика и комуникации. , ISBN:978-619-91178-1-1, Мейкър артс.,София, Рецензирано , 250 стр. С. 2018.