Търсене
Close this search box.

Петя е полонист и българист от Софийския универ-
ситет. Доктор по социология и главен асис-
тент в ИФС. Работи по темата за труда и
гражданското общество, наука и медии и др.
В научната си работа тя си сътрудничи с HomeNet
Eastern Europe and Central Asia и глобалната
мрежа на надомните работници. Искрата на
научния си интерес запалва от предходната си работа
като експерт по комуникации в НПО като
КНСБ, УНИЦЕФ България и др.


Здравков, С., Иванов, М., Климентова, П. (2022). Публичното разбиране на науката в мрежовия свят. Стратегии на образователната и научната политика, 30, 3, „Аз-буки“, DOI:https://doi.org/10.53656/str2022-3-4-pub
Климентова, П. (2021). Защитата на атипичния труд в Бългрия и преходът от традиционна към всекидневна гражданска активност. Социологически проблеми, 53 (2): 561–582, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1002022

Климентова, П. (2021)Защитата на атипичния труд в България и преходът от традиционна към всекидневна гражданска активност. Социологически проблеми, 53, 2, 561-582


Образите на науката в дигиталния свят: между социалните мрежи и интернет медиите;
Усъвършенстване на преподаването по философия и гражданско образование (за VIII – XII клас) чрез развиване на ключови компетентности на учениците