Търсене
Close this search box.

Образователни неравенства, социология на науката и технологиите, дигитални изследвания, икономическа социология, големи данни и количествен анализ

Здравков, С., Иванов, М., Климентова, П. (2022). Публичното разбиране на науката в мрежовия свят. Стратегии на образователната и научната политика, 30, 3, „Аз-буки“, DOI: https://doi.org/10.53656/str2022-3-4-pub
Zdravkov, S. (2022). Delegated Budgets and Educational Inequalities. Critique and Humanism, 2 (57): 101–117.
Здравков, С. (2020). Специфичният възход на българските интернет мрежи. Технологии, пазари и логиката на онлайн пиратството. Социологически проблеми, 2: 484–510.
Здравков, С. (2020). По следите на дигиталните актьори или социологията в ерата на големите данни. Критика и Хуманизъм, 52: 251–263.