Търсене
Close this search box.

Изследвания по философия на религията, психология и психоанализа на религията, естетика и религиозно изкуство, културология.

Николова Севд. Карл Г. Юнг и гностицизмът – от червената нишка до „Червената книга“. Философски алтернативи, 1, 2019, ISSN:0861-7899.
-Николова, Севд. Психоаналитичните интерпретации на дзенбудизма и хармонизирането на човешката личност. Хармония в различията. Сборник с доклади, За буквите, 2021, ISSN:2367-7899.
-Николова, С. Эрих Фромм и христианство: критика с прицелом на будущее. Психоанализ и общество, Издательство «Академический проект» Москва, 2022, ISBN:978-5-8291.
-Николова С. Религия и диалектика – тезата на Юнг.Във: Философската система на Хегел и философията на религията – 250 г.от раждането и 190 г.от смъртта на Г.В.Фр.Хегел – Т.2., ИК Пропелер, 2022, ISBN:978-954-392-644.