Търсене
Close this search box.
административна длъжност: Заместник-директор
приемно време:
понеделник и вторник

14 – 16 ч.

Етносоциология и етнопсихология; общности и идентичности; европейска, национална, етническа и локална идентичност; междуетнически отношения и толерантност; миграции; бежанци; качество на живот; икономика в сянка; управление на човешките ресурси.

Nedelcheva, T., A. Nakova, Keliyan, M., Maeva, M., Erolova, Y., Petkova, K., Hristova, M., Hristova, K. 2021. Refugees in the Representations of Bulgarian Citizens: Fears, Understanding, Empathy. Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. ISBN 978-619-245-185-1.;

Nakova, A. 2022. The Refugees: Familiar and Unfamiliar. In: Marinov, M., Milenkova, V., Manov, B. (Eds.). Transformations and Challenges in the Global World. Cambridge Scholars Publishing, UK, pp. 60-67. ISBN (10): 1-5275-8922-6 ISBN (13): 978-1-5275-8922-3.
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-8922-3

Nakova, A., Tzaneva, E. 2023. A “Special” Disaster and its Effect on the Quality of Life of Local People. In: Tzaneva, E., Maeva, M., Erolova, Y. , Wei, J. Disasters and the Quality of Life. Cambridge Scholars Publishing. pp. 86-115. ISBN (10): 1-5275-9062-3 ISBN (13): 978-1-5275-9062-5. 978-1-5275-9062-5-sample.pdf (cambridgescholars.com)