Търсене
Close this search box.

Биоетика, етика на науката и технологиите, и история и философия на медицината

Трайкова, А. (2020). Човешки задължения или животински права? Преформатиране на дебата относно експериментите върху животни. – В: Политически хоризонти, 6. Център за исторически и политически изследвания. ISSN:2534-966X, публикувано онлайн на https://polhorizons.files.wordpress.com/2021/01/d09fd0bed0bbd0b8d182d0b8d187d0b5d181d0bad0b8-d185d0bed180d0b8d0b7d0bed0bdd182d0b8-6-2020_full.pdf
Трайкова, А. (2020). От временна отговорност до морално задължение: Здравните комитети от времето на чумната епидемия и дългът за опазване на общественото здраве. – В: Етически изследвания, 1, 5. ISSN: 2534-8434, стр. 194–203, публикувано онлайн на https://jesbg.com/aktraykova-ot-vremenna-otgovornost-do-moralno-zadalzhenie-zdravnite-komiteti-ot-vremeto-na-chumnata-epidemia-i-dalgat-za-opazvane-na-obshtestvenoto-zdrave/
Трайкова, А. (2020). Здравето като социална и статистическа норма. – В: Предизвикай правото!. ISSN: 1314-7854, публикувано онлайн на https://www.challengingthelaw.com/biopravo/zdraveto-socialna-statisticheska-norma/