Търсене
Close this search box.

Болшевишкият лидер. С. Принт-Фактор. 2021-ISBN 978-619-7427-11-0;
Власт и харизма: Адолф Хитлер. С. Принт-Фактор. 2021-ISBN 978-619-7427-10-3;
Критически рационализъм или марксизъм-сп. Философски алтернативи 2015/5 стр. 149-155.
2./ Попър или Хегел: социално-философски измерения-сп. Философски алтернативи 2014/6 стр. 20-27.
3./ Ленин и болшевишкият генезис-сп. Философски атернативи 2013/2 стр. 118-126.