Търсене
Close this search box.
телефон: +359 893 570 672

социални рискове, отклоняващо се поведение и престъпност, устойчиво развитие, принудителна миграция

„Личностни и институционални стратегии за превенция и управление на рискове: специфики и детерминанти“. Финансиран от ФНИ, 2021-2024 г., ръководител.
Мантарова А., Е. Багреева, Ст. Наумова. „Девиации и престъпност: устойчивост и динамика на детерминантите“ София, Авангард Прима. 2020.
Мантарова А., Л. Спасова, А. Попова и др. „Миграция- девиации -рискове“ София, Изд. Сноумод, 2021.
Мантарова А. (съст. и ред.) «Устойчиво развитие: интер- и интрагенерационни аспекти» София, Авангард Прима. 2020.


Личностни и институционални стратегии за превенция и упраление на рискове: специфики и детерминанти. Финансиран от ФНИ. Ръководител.