Търсене
Close this search box.

Тенденции, предизвикателства и възможности пред развитието на екипността, общностния живот и благополучието в бизнес организациите
Доц. д-р Албена Накова