Търсене
Close this search box.
административна длъжност: Заместник-директор
приемно време:
вторник и четвъртък
13 – 16 ч.

Богдана Тодорова е изследовател по философия на религията (Ислям). Професор, доктор на философските науки, заместник-директор на ИФС – БАН, и ръководител секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ (от 2015 г. до момента). Ръководител секция „Философия на религията“. Ръководи научна мрежа от експерти по религия на Балканите. Автор на 6 монографии посветени на Обективирането на исляма, Иcлямският фактор в България и Европа, Джихад срещу иджтихад, Ислямът в Азербайджан, Понятието за единство в политическите възгледи на имам Хомейни и на повече от 200 научни статии в национални и международни списания. Издава периодичната поредица „Балканите като реалност“, на английски език и е член на няколко международни редколегии. През 2005 г. е наградена от ЮНЕСКО за проект. Експерт към Дирекция по Вероизповедания на МС и към Съвета по криминология, MC.


Философия на религията (Ислям); политическа философия; сигурност;

„Публични наративи и нагласи към бежанци и мигранти. Сравнителен анализ Румъния-България“, ръководител проект по ЕБР (2023-2025).
“Values in family: Azerbaijan, Bulgaria, Turkey”, UNESCO проект (2023-2024).
„Ролята на исляма в Азербайджан“, 2022, изд.“проф.М.Дринов“.
https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/55337736