Търсене
Close this search box.
телефон: +359 888 616 332

Борислав Градинаров е доктор на науките и професор в секция „Социални теории, стратегии и прогнози“. Завършил е философия и право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Автор е на книгите „Творчеството – мит и предизвикателство“ (1989), „Залезът на средната класа“ (2004), „Светлосенките на българския преход“ (2005), „Медийно право“ (2010), „Юридическа етика“ (2011), „Силата на системния фактор“ (2019) и „Риск и антирискови стратегии“ (2020).
Водил е лекционни курсове по Увод в политологията, Местна власт и управление, Медийно право и Юридическа етика в Славянския университет, Великотърновския университет, Бургаския свободен университет и Университета за национално и световно стопанство.
В момента е титуляр на лекционните курсове по Философия, Медийно право, Философия и социология на дигиталното общество и Управление на промените в УНСС. Бил е юридически консултант в Съвета за електронни медии (2001–2010) и член на Управителния съвет на БАН (2008–2013).


Философия на политиката, правото, икономиката; етика, медии; сигурност

Европейският съюз, България и конфликтите на ХХІ век.
Новият световен ред – между „дипломацията“ на оръжието и „оръжието“ на дипломацията.
Новите предизвикателство пред Европейския съюз и България.
Риск и антирискови стратегии.


Колективен проект на тема: ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (конфликти, рискове и трансформации) – (2019-2022 г.), изследователски проект за планово изследване с финансиране от бюджета на БАН, ръководител.
2. Колективен проект на тема: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (проблеми, рискове и перспективи) – (2015-2018 г.), изследователски проект за планово изследване с финансиране от бюджета на БАН, ръководител.
3. Проект по Програмата за подпомагане на млади учени (2016-2017 г.) на тема: БАЛКАНИТЕ И МИГРАНТСКАТА КРИЗА В КОНТЕКСТА НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ, ръководител.
4. Колективен проект на тема: НОВИ ФОРМИ НА НЕРАВЕНСТВО И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ВЛАСТОВИТЕ МЕХАНИЗМИ – (2012-2014 г.), изследователски проект за планово изследване с финансиране от бюджета на БАН, участник.
5. Участник в проект към фонд Фонд научни изследвания № ДОО 2-284/18.12.2008 ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ С ЦЕННОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ в конкурсната сесия „Идеи” на МОМН, 2008 г., (ръководител чл. кор. проф. Васил Проданов). Партньори: Институтът по социология към БАН и Институтът по география към БАН.