Търсене
Close this search box.
телефон: +359 887 23 02 03

Венелин Стойчев е доктор по социология. Специализирал е в Италия, Германия, Белгия, САЩ и др. През 2019-2020 г. е стипендиант на Фулбрайт по програмата за развитие на гражданското общество. Член е на авторския екип на учебника по гражданско образование за 12. клас на издателство Клет. Интересите му са в областта на публичните политики, социология на медицината, теории за модернизацията и др.


Публични политики, модернизация, социология на медицината, социология на правото

Стойчев, В., (2023), „За разширената онтология на ценностите, или защо демокрацията у нас е само в бирата” (пилотно проучване по проект „Дигитални демокрации vs. дигитални диктатури” на БЦНП и АЕЖ – ACF/970) – в съавторство с доц. Силвия Борисова;
2022, „Защо мечтите отлитат на юг“ – доклад по проект „Имам една мечта“ на
ЛАРГО и КУН-Норвегия (Фонд Активни граждани – България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство).
2021, „Ц€ната на безразличието” (обосновка на необходимостта от
осигуряване на достъп до качествени медицински грижи на всички бременни
жени и родилки) -доклад по проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави
бебета и щастливи майки” на ЛАРГО, НМЗМ, КНСО и СНЦ ЖЖ (съавтор).
2021, „Детето си го целуваш, само ако спи” (услуги за развитие на
родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в
семейна среда за деца от 0 до 3 г.) Доклад по проект „Ранно учене и развитие“
на ЛАРГО и ТСА.
2021, „Възможно ли е да бъде щадящо правосъдието за деца в българия“ –
доклад, съавтор с доц. В. Тодорова, Н. Шабани, М. Димитрова; БЦНП по проект
„Щадящо правосъдие за деца“.
2021, учебник по Гражданско образование за 12. клас, издателство Клет, в
съавторство с Г. Димитров, В. Тодорова и Г. Радев.