Търсене
Close this search box.

Завършила е социология във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ и от 2018 г. работи като гл. асистент в Института по философия и социология при Българска академия на науките. През 2022 г. получава награда за млад учен на Българската академия на науките.
Преминала е програма „Преподавай като лидер“ на Фондация „Заедно в час“ с три години опит като учител по предметите от философски цикъл и английски език.
Притежава докторска степен по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията от Медицински университет, гр. София и е работила по Програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза към Министерство на здравеопазването.


Социология на образованието, гражданско образование, образователни иновации

Kachakova, V. & Koleva, S. (2022). Social Justice at Stake: Education of African Students in
Bulgaria 1960–1990, Sociological Problems 54(1), 49–70. Kachakova, V. 2020. The
Potential of ICTs in Education Worldwide: A Review of Several International Studies. In:
Educational Reforms Worldwide, BCES Conference Book, Vol. 18, p. 77-81.


Подобряване на преподаването по философия и гражданско образование (IX- XII клас)
чрез развиване на ключови компетентности на учениците, януари – декември 2023
Ценностни противоречия в българското общество в контекста на училищните
иновации, юли 2022 – юли 2024 (индивидуален)