Търсене
Close this search box.
Социолог

Емпирични социални изследвания

(2021) Европейско социално изследване (ЕSS);
(2021) Международно сравнително изследване по проблемите на социалните неравенства и здравеопазването (ISSP);
(2020) ЕСИ „Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране, съпричастност“