Търсене
Close this search box.

Културни изследвания, Теория и история на фотографията, Визуални изследвания, Философия на изкуството, Естетика, Изкуствознание и История на изкуствата, Философия на литературата

Попова, Вяра. 2023. Шахматът и смъртта. Част 2 // сп. Nota Bene, 59 (2023) водещ броя: Антоанета Николова; NotaBene-bg.org 2023. ISSN 1313-7859. https://www.notabene-bg.org/read.php?id=1411

26/ Попова, Вяра. 2023. Шахматът и смъртта. Част 1 // сп. Nota Bene, 59 (2023) водещ броя: Антоанета Николова; NotaBene-bg.org 2023. ISSN 1313-7859. https://www.notabene-bg.org/read.php?id=1410

25/ Попова, Вяра. 2023. Музикалната тема в тенебризма// сп. „Философски алтернативи“, 1/2023, 106-117. С.: ИФС. ISSN: 0861-7899. https://philosophical-alternatives.com/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-1-2023/https://www.bing.com/search?q=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%2C+1%2F+2023&form=ANNTH1&refig=f842ffb43d704319aec46306d0915c53
24/ Попова, Вяра. 2022. Тристадийният живописен метод на старите майстори// сп. «Визуални изследвания», 2022 / Том 6 / Брой 2, 2022: 167-177.
DOI: https://doi.org/10.54664/BAQV4155; https://journals.uni-vt.bg/vr/bul/vol6/iss2/6

23/ Попова, В. 2022. Причини, свързващи „Портрет на Лука Пачоли“ от Якопо де Барбари с „Меланхолия“ на Албрехт Дюрер. Част 2// сп. Nota Bene, 57 (2022) Водещ броя: Силвия Кръстева; NotaBene-bg.org 2022 ISSN 1313-7859. http://notabene-bg.org/read.php?id=1318

22/ Попова, В. 2022. Причини, свързващи „Портрет на Лука Пачоли“ от Якопо де Барбари с „Меланхолия“ на Албрехт Дюрер. Част 1// сп. Nota Bene, 57 (2022) Водещ броя: Силвия Кръстева; NotaBene-bg.org 2022 ISSN 1313-7859. http://notabene-bg.org/read.php?id=1317


20.10.2020 г. – 20.10.2021 г. „Пандемията като предизвикателство пред естетиката и изкуствата“, Колективен планов проект към ИФС – БАН; Ръководител: гл. ас. д-р Вяра Попова

01.07.2016 – 31.12.2019 г. „Ще спаси ли светът красотата?“, Колективен планов проект към ИФС – БАН, Ръководител: проф. дфн Иванка Стъпова; член на екипа