Търсене
Close this search box.

Изследовател по философия, публицист, продуктов дизайнер. Автор на множество публикации и лекции по философия. Автор е на голям брой публицистични материали в медиите по различни обществени въпроси. Организатор на семинари и конференции по философия и по проблемите на гражданското общество. Ръководител и участник в значителен брой изследователски проекти. Инициатор и участник в инициативи в областта на културата и образованието. Създател на технологичното приложение Енциклопедия за Пътя на коприната
(Encyclopedia of The Silk Road).


онтология, херменевтика

Ангелов, Г. Философията на Алексей Алексис. Въведение във философията на
намерението. София: Оргсистем & Център за анализи и иновации, 2020
Ангелов, Г. Философски бележки. Три текста върху намерението и знака. София:
Оргсистем & Център за анализи и иновации, 2020
Ангелов, Г. Раждането на знака. Бележки върху една съвременна философска
аналитика. София: Оргсистем & Център за анализи и иновации, 2020