Търсене
Close this search box.

Инвестициите в човешки ресурси и регионите: проблеми и переспективи на развитието
Доц. д-р Румяна Русева Желева