Търсене
Close this search box.

Диана Петрова завършва висше образование във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Социология“, през 2012г. Магистър е по публична администрация и по философия, а през 2021 г. получава научна и образователна степен „доктор по философия“, отново в Софийския университет. Започва работа в Института по философия и социология като асистент на директора, а от 2022 г. до настоящия момент е научен сътрудник. Областите на научните й интереси са философия, социални изследвания, образование, дигитализация и иновации. Организирала е и е участвала е в редица конференции и научни форуми, автор е на научни публикации в национални и международни издания.

Диана е технически администратор на регистрите за развитие на академичния състав и на докторантите в НАЦИД и администратор на Българския портал за отворена наука

Философ

философия, социални изследвания, образование, дигитализация и иновации

Проект „Европейската външна политика пред нови предизвикателства
и перспективи – погледът на младите хора в България“ , финансиран от
ФНИ