Търсене
Close this search box.
телефон: +359 894 711 158

политическа философия, философия на историята, социална онтология

Ганов, Д. (2022). Алфред Зон-Ретел: преодоляване на кантианската епистемология посредством Марксовата критика на политическата икономия. В: Васева, Ю. (съст.) Свят и познание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN: 978-954-07-5526-7, сс. 292-299.
Ганов, Д. (2022). Богомил Берон срещу експлоататора на легалната проституция – държавата. В: Табаков, М. (съст.) Ролята на рода Берон за духовното развитие на България, София: Scribens, ISBN:978-619-7467-41-3, 245-261
Ганов, Д. (2022). Отчуждението от труда и постапокалиптичният капитализъм. NotaBene 58: 29-36, ISSN:1313-7859.
Ганов, Д. (2022). Развитие отношения Блока к национализму в последние годы его жизни. В: Грякалова, Н. (съст.) Блоковские чтения 2020, Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН.


Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането ѝ в световната култура“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – сесия 2017 г., договор ДН 15/13 от 18.12.2017 г.
Критични понятия на метафизиката (2019-2022). Вътрешно-институтски проект с ръководител доц д-р Ивайло Димитров и участници: доц. д-р Кристиян Енчев, гл. ас. д-р Ясен Андреев, гл. ас. д-р Стефан Димитров, гл. ас. д-р Димитър Ганов, доц. д-р Юлия Васева-Дикова.