Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 887 605 304

логика (философска и математическалогика), епистемология, философия на науката

Доротея Ангелова „Възможните и невъзможните светове в съвременната
логика” София 2011; изд. „Звезди” ISBN 978-954-8697-21-7

Доротея Ангелова „Логическото следване в релевантната логика” София,
2010; изд. „Звезди” ISBN 978-954-8697-20-0

Ангелова, Д. 2022. Размитата логика и вероятностната логика: основни
сходства и различия// Философски алтернативи, No6, 84-104.

Ангелова, Д. 2022. Заслугите на представители на рода Берон за развитието на
логиката в България // Ролята на рода Берон за духовното развитие на България.
(съст. М. Табаков). София: Scribens, 230-244.

Ангелова, Д. 2021. Приложение на размитата логика и размития хиперкуб в
медицината // Философски алтернативи, No4, 169-184.


Ръководител от българска страна на проект (2022-2023вкл.) между Института по философия и социология към БАН и Института по философия и социология към Полската академия на науките (ПАН) в рамките на грантовата схема между БАН и ПАН на тема: „Значимостта на логическите модели за съвременната наука“.

Участник в проект на тема „Некласическа наука и некласически логики. Философско-методологически анализи и оценки“ (2018-2020г.), финансиран от ФНИ.

Участник в проект на тема „Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането ѝ в световната култура“ (2018-2020г.), финансиран от ФНИ.

Ръководител от българска страна на международен проект между ИИОЗ и Института по философия и социология към Полската академия на науките на тема: „Логически модели, анализи и обяснение в познанието” (2018-2021).

Ръководител от българска страна на проект между ИИОЗ и Института по философия към Чешката академия на науките на тема: „Философски основания на логиката” (2014 – 2016).

Ръководител от българска страна на международен проект между ИИОЗ и Института по философия към Чешката академия на науките на тема: „Некласически логически системи и техните приложения” (2017 – 2019).

Участник в международен проект (по ЕБР) между ИИОЗ и Института по философия към Словашката академия на науките на тема:  „Видове фикционализъм“  (2018-2021).

Ръководител от българска страна на международен проект между ИИОЗ и Института по философия и социология към Полската академия на науките на тема: „Логическите парадокси – епистемични, онтологични лингвистични решения и интерпретации” (2015-2017г.).