Търсене
Close this search box.

Д-р Екатерина Маркова е доцент в Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките. Нейните научни интереси с областта на методика и методология на емпиричните изследвания, оценка на ефективността на публични политики, социология на труда, уязвимост, демографска и социална промяна. Маркова има дългогодишен опит в работата по национални и международни проекти (WALQING, ESF6CIA). Тя е член на екипа на Българския кореспондент на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд в Дъблин (Eurofound), работейки по анализи на условията на труд, уязвимостта в случай на безработица, преструктурирането, програми и мерки за заетост, и др. Тя е участвала в мащабни международни сравнителни панелни изследвания: International Comparative Panel Survey “The Impact of Coping Strategies and Social Capital on Reproductive and Marital Behavior”, Max Plank Institute (2002, 2005-2006), Generations and Gender Program, International Comparative Panel Survey “Generation and Gender Survey”, Max Plank Institute (2004-2005, 2007-2008). От 2016 тя е национален координатор на Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) и координатор на националната изследователска инфраструктура SHARE-ERIC Bulgaria.


философия, социални изследвания, образование, дигитализация и иновации

Gabriela Yordanova & Ekaterina Markova (2023) Work-life balance and parental coping patterns during home schooling as a result of Covid-19 lockdowns: empirical evidence from Bulgaria, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, DOI: 10.1080/25739638.2023.2216499

Markova, E., Yordanova, G., Tosheva, E. (2023). Online Survey Data on Economic Effects of Lockdowns and Post-Stratification Data Adjustment: Evidence from Bulgaria. Economic Alternatives Issue 1, pp. 5-25, available with OA at: https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/26220


Проект „Европейската външна политика пред нови предизвикателства и перспективи – погледът на младите хора в България“ , финансиран от ФНИ