Търсене
Close this search box.

Елица Станоева е доктор по история (Технически университет, Берлин, 2013); магистър по история (Централноевропейски университет) и философия (СУ „Св. Климент Охридски“). Била е гост-изследовател в Берлин, Лайпциг, Констанц, Потсдам, Виена и Флоренция, както и в Центъра за академични изследвания в София. От 2017 до 2020 е в Европейския университет във Флоренция като член на изследователския екип на проекта “Looking West: The European Socialist Regimes Facing Pan-European Cooperation and the European Community” (финансиран от Европейския научен съвет). Преподавала е „Градска история“ в Магистърска програма по градски изследвания (СУ, Катедра „Социология“).

През 2004-2022 е член на Редколегията на сп. Критика и хуманизъм и съ-съставител на четири броя, сред които “Youth, Civic Action and Protest” (46, 2/2016) и „Градът: залог на глобални и локални политики“ (42, 1-2/2013).

Автор на София: Идеология, градоустройство и живот през социализма (Просвета, 2016), издадена с подкрепата на Столична програма „Култура“ на Столична община.


социализъм; история на урбанизма и архитектурата; градски изследвания; политики на паметта; международен туризъм през Студената война

Elitza Stanoeva, “Balancing between Socialist Internationalism and Economic Internationalization: Bulgaria’s Economic Contacts with the EEC”, in Angela Romano and Federico Romero (eds.), European Socialist Regimes’ Fateful Engagement with the West: National Strategies in the long 1970s, pp. 159-89. London: Routledge, 2021 (https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429340703/chapters/10.4324/9780429340703-8)

Elitza Stanoeva, “Squeezed between External Trade Barriers and Internal Economic Problems:  Bulgaria’s Trade with Denmark in the 1970s”, European Review of History: Revue européenne d’histoire 27:3 (2020): 390-411, DOI: 10.1080/13507486.2019.1663796

Elitza Stanoeva, “Exporting Holidays: Bulgarian International Tourism and the Scandinavian Market in the 1960s and 1970s”, in Sune Bechmann Pedersen and Christian Noack (eds.), Tourism and Travel during the Cold War: Negotiating Tourist Experiences across the Iron Curtain, pp. 23-46. London: Routledge, 2019.

Elitza Stanoeva, “Ideology and Urbanism in a Flux: Making Sofia Socialist in the Stalinist Period and Beyond”, Southeastern Europe 41:2/2017: 112-40, DOI: 10.1163/18763332-04102002

Елица Станоева, София: идеология, градоустройство и живот през социализма. София: Просвета, 2016