Търсене
Close this search box.
административна длъжност: Директор
приемно време:
понеделник и сряда
13 – 16 ч.

Методологии и изследователски технологии, изследвания на общественото мнение, достоверност и репрезентативност на ЕСИ, изследвания на „икономиката в сянка“

Ченгелова, Е. (2022). Новите лица на недекларираната заетост: същност и факторна обусловеност. Философски алтернативи, кн.4, ISSN 0861-7899;

Chengelova, E. (2022). Healthy and Happy amidst Covid 19: how is that possible? Sociological Problems, Annual XLIX, 2022, Vol.54, ISSN:0324-1572, pp.242-26;

Тодорова, Е., Ченгелова, Е. (2022). Неолибералната представа за българското здравеопазване: разновидност или познавателен дисонанс. Научни трудове-УНСС, 5/2022. ISSN (online): 2534-8957; ISSN (print): 0861-9344; http://unwe-research-papers.org/ DOI: https://doi.org/10.37075/RP.2022.5.07