Търсене
Close this search box.

Д.ф.н. Иванка Райнова е професор по съвременна западна философия в секцията по История на философските идеи на ИФС и почетен професор (professor honoris causa) на Международния институт по херменевтика. Носител е на редица национални и международни награди, включително на Награда за изключително значима монография от национално значение на БАН, както и на Hermes Award: A Book of the Year in Phenomenological Hermeneutics.
Автор е на над 250 научни публикации на 8 езика, включително на 9 самостоятелни монографии и съставител на 21 сборника.
Главен редактор е на поредицата Philosophy, Phenomenoloy and Hermeneutics of Values на издателство Peter Lang и на международно списание с импaкт фактор – Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics.

Официален академичен сайт: www.raynova.eu

Профил в Линкдин: bg.linkedin.com/in/yvanka-raynova

 


Съвременна западна философия, феноменология, херменевтика, аксиология, религиозна философия

Бездната на самостта и отблясъците на абсолютното. Към херменевтиката на феноменологическите ценностни теории. Vienna: Axia Academic Publishers, 2019, 312 стр. ISBN 978-3-903068-27-8
Sein, Sinn und Werte: Phänomenologische und hermeneutische Perspektiven des europäischen Denkens. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, 331 S. – ISBN: 978-3-631-70591-9 https://www.peterlang.com/document/1048165 ; https://doi.org/10.3726/b11868
Feministische Philosophie in europäischem Kontext: Gender-Debatten zwischen „Ost“ und „West“. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2010, 273 S. – ISBN 978-3-205-78495-1
Être et être libre : Deux « passions » des philosophies phénoménologiques. Études d’herméneutique comparative. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, 254 S. – ISBN 978-3-631-59686-9
Between the Said and the Unsaid. In Conversation with Paul Ricoeur, vol. 1. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, 160 p. – ISBN 978-3-631-52452-7


„Философия и изкуствознание: актуални прочити на творческото наследство на Николай Райнов“ (2020-2023)
„Български гласове в чужбина: философски акценти” (2017-2021)
„Човешки права, женски права и ценности: съвременни философски аспекти“ (2012-2015)