Търсене
Close this search box.

Д-р Ива Георгиева е асистент по Философия на науката в Института по философия и социология към Българската академия на науките, София, България. Тя получава докторска степен в сферата на терапия с наративи във виртуална реалност (VR) от Департамента по история и философия на науката в Токийския университет, Япония през 2017 г. Тя също така работи като ръководител на дизайна в американската организация с нестопанска цел Studio Bahia, където разработва VR преживявания с различни тематики, целящи поддържане на здравето. Тя има многобройни публикации в областта на терапевтични наративи във VR, философия и етика на технологиите и изкуствения интелект и работи в различни проекти, свързани с философията на медицината и технологиите, етика във VR приложенията и интерактивните дигитални разкази.


Философия на науката; Философия на технологията; Етика на технологията; Дигитално здраве; Виртуална реалност; Наративна терапия на ПТСР.

Georgieva, I., & Georgiev, G. V. (2022). Narrative self-recreation in virtual reality. Frontiers in Virtual Reality, 134.; Georgieva, I., Beaunoyer, E., & Guitton, M. J. (2021). Ensuring social acceptability of technological tracking in the COVID-19 context. Computers in Human Behavior, 116, 106639.; Georgiev, D. D., Georgieva, I., Gong, Z., Nanjappan, V., & Georgiev, G. V. (2021). Virtual reality for neurorehabilitation and cognitive enhancement. Brain sciences, 11(2), 221.; Georgieva, I., & Georgiev, G. V. (2020). Reconstructing personal stories in virtual reality as a mechanism to recover the self. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 26.


2018-2022 Съветник по етическите въпроси
Персонализирано възстановяване чрез многопотребителска среда: виртуална реалност за рехабилитация (PRIME – VR2), Grant agreement ID: 856998, част от Horizon 2020 call ‘Interactive Technologies’ (ICT 25-2018-2020).
2021- Втори български представител член на Управителния съвет
EU COST action 18230 INDCOR (Interactive Narrative Design for Complexity Representations).
2021-2022 Творчески съветник
Изследователски проект на Zenctuary за прототипно представяне на природната среда във виртуална реалност и измерване на нейните релаксиращи ефекти в Университета за изкуство и дизайн Moholy-Nagy, Будапеща, Унгария.
2022-2024 Индивидуален проект „Съвременната позиция на технологиите в контекста на философия на медицината“ като част от Проект «Съвременни проблеми и дискусии във философия и социология на медицината“. Проблемна Група по Философия и Социология на Медицината.