Търсене
Close this search box.
СЕКЦИЯ/ОТДЕЛ:

приложна философия, философия на съзнанието, философия на изкуствения интелект, философия на образованието

Георгиева, Лина, Геймингът: Инструмент за запазване на интереса в образованието по време на пандемия, Пътища към устойчивото развитие: подходи и приноси на социалните науки, 3, Българска академия на науките, 2023, ISSN:2683-0868 (Online)

Георгиева, Лина, „Видео игрите като средство за обучение по философия в условията на онлайн образование“, в „Нота Бене“, брой 53, 2021 г.

Георгиева, Лина, „Исторически корени и съвременни тенденции в изследването за изкуствен интелект и защо той се нуждае от процесуален подход“ в „Нота Бене“, брой 39, 2018 г.

Георгиева, Лина, „Думите като средство за манипулация в медиите на демократичното общество“, част от сборника “Демокрация, ценности, идентичност”, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2012

Georgieva, L., “What can and cannot be learnt through AI: Whitehead’s educational theory in connection with James’s theory of self. “Traditional Learning Theories, Process Philosophy and AI”, Les editions Chromatika, 2019, ISBN:978-2-930517-60-5, 131-144

Georgieva, L., „The art of education: Creative thinking and video games.“, Balkan Journal of Philosophy, 15, 2, 2023, ISSN:1313 – 888X, SJR (Scopus): 0.128; Q3; IR 0.9.


Усъвършенстване на преподаването по философия и гражданско образование за
(IX- XII клас) чрез развиване на ключови компетентности на учениците, ИФС,
2023.