Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 886 69 89 29

Д-р. Мариана Тодорова е футуролог, доцент в Института по философия и социология към БАН. Тя е визионер, стратег и автор на книги.
Има специализации по лидерство в Харвардския университет, Училището по управление на Джон Кенеди, в международната програма за лидерство (IVLP) от Държавния департамент на САЩ и в Китайската академия за управление.
През 2019 г. Тодорова е съавтор на книга: „Future studies and counterfactual analysis. Seeds of the future”, заедно с известния американски футурлог Теодор Гордън (идеолог на 3-ти етап nа проект„ Аполо “ за кацане на Луната. През 2020 г. тя издава своя собствена книга на български език:„ Изкуственият интелект. Кратка история на развитието и етични аспекти по темата ”.
Тодорова е председател на Millennium project, клон в България. Преди две години Тодорова представлява България в ЮНЕСКО в междуправителствената среща за изработване на етическа рамка за изкуствен интелект и е член на Форсайт групата към Европейската агенция за киберсигурност.


Футурология; Бъдеще на дигиталните технологии и изкуствения интелект; Бъдеще на социалните системи (образованието, професии, пазара на труда; Бъдеще на демокрацията; Контрафактичен анализ.

Изкуственият интелект. Кратка история на развитие и етични аспекти на темата.
Theodor Gordon, Todorova, Mariana. 2019. Future studies and counterfactual analysis: Seeds of the future.