Търсене
Close this search box.
телефон: +359 877598092
СЕКЦИЯ/ОТДЕЛ:
издателска дейност: Гл. редактор на сп. "Balkan Journal of Philosophy"

Епистемология на музиката, философия на възприятието, философия на паметта

Бакалова, Марина „Знаем ли нещо за външния свят: Въпроси от съвременната аналитична философия и епистемология на възприятието“
Бакалова, Марина (2020) “Защо оптималната сигурност на знанието не е добра идея” Пътища на познанието. Сборник, УИ „Св. Климент Охридски”, 2020
Бакалова, Марина (2019) “Защо достъпът до свидетелства не е необходимо условие за наличието на знание.” Библиотека „Диоген“ Изд. на ВУ „св. Св. Кирил и Методий.
Бакалова, Марина (2017) „Хилъри Пътнам за литературата, морала и социалните науки“, Философски алтернативи, 1.
Бакалова, Марина (2016) „Парадокси на реализма в аналитичната онтология на изкуството“, Nota Bene 33.


2020-2022 Ръководител на тригодишен научен проект „Философия на имплицитното познание“ за съвместна работа с колектив от Университета в Лиеж, Белгия.
2019-2021 Ръководител на тригодишен научен проект „Видове фикционализъм“ за съвместна работа с колектив от Института по философия, Словашка Академия на Науките,
2017-2019 Участник в тригодишен съвместен научен проект „Съвременни философско методологически рамки на теорията на образованието“ за съвместна работа с колектив от Университета в Лиеж, Белгия, за 2017-2019.
2014-2016 Участник в тригодишен съвместен научен проект „Взаимодействието на онтологията и епистемологията във философията на математиката през 21 век“ за съвместна работа с колектив от Университета в Лиеж, Белгия, за 2014-2016.
2015 – 2017 Участник в тригодишен съвместен научен проект „Рационалността в науката и метафизиката“ за съвместна работа с колектив от Института по философия на Словешката академия на науките.
2012 – 2014 Участник в тригодишен съвместен научен проeкт „Избрани онтологични и епистемологични проблеми в контекста на аналитичната и континенталната философски традиции” за съвместна работа с колектив от Института по философия на Словешката академия на науките за г.
2011 – 2013 Участник в тригодишен съвместен научен проект „Преодоляване на контраста между аналитична и континентална философски традиции посредством процесуална философия” за съвместна работа с колектив от Университета в Лиеж, Белгия.
2008-2010 Участник в тригодишен научен проект “Уайтхедовата процесуална мисъл и нейната релевантност за съвременните предизвикателства към философията и науката”. Това е проект по ЕБР с Университета в Лиеж, Белгия.
2007 – 2009 Участник в тригодишен научен проект „Модалност, истина и познание”. Това е проект по ЕБР с Института за философски изследвания към Унгарската академия на науките.