Търсене
Close this search box.
телефон: '+359 (0) 877 59 80 92
СЕКЦИЯ/ОТДЕЛ:
издателска дейност: Гл. редактор на сп. "Balkan Journal of Philosophy"

Епистемология на музиката, философия на възприятието, философия на паметта

Бакалова, Марина „Знаем ли нещо за външния свят: Въпроси от съвременната аналитична философия и епистемология на възприятието“
Бакалова, Марина (2020) “Защо оптималната сигурност на знанието не е добра идея” Пътища на познанието. Сборник, УИ „Св. Климент Охридски”, 2020
Бакалова, Марина (2019) “Защо достъпът до свидетелства не е необходимо условие за наличието на знание.” Библиотека „Диоген“ Изд. на ВУ „св. Св. Кирил и Методий.
Бакалова, Марина (2017) „Хилъри Пътнам за литературата, морала и социалните науки“, Философски алтернативи, 1.
Бакалова, Марина (2016) „Парадокси на реализма в аналитичната онтология на изкуството“, Nota Bene 33.