Търсене
Close this search box.

Бедност, неравенства, социална политика, политики за развитие, зелен преход

Желязкова, М. (2022), Политиката срещу бедността и социалното изключване като част от социалната политика, в:
Минев, Д., Желязкова, М., Кръстева, В., Ивков, Б., Ганчева, В., Григорова, В., Драганова, З., Манолов, К., Стаменова,
С., Стоева, С., Трендафилова, К., Цонева, Ж.. Публични политики и социални промени. Трудният път към добро
общество.. Академично издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, ISBN:978-619-245-277-3
2. Минев, Д. и Желязкова, М. (2022). Политики за заетост след 80-те години на 20-ти век, в: Минев, Д., Желязкова,
М., Кръстева, В., Ивков, Б., Ганчева, В., Григорова, В., Драганова, З., Манолов, К., Стаменова, С., Стоева, С.,
Трендафилова, К., Цонева, Ж.. Публични политики и социални промени. Трудният път към добро общество..
Академично издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, ISBN:978-619-245-277-3
3. Минев, Д., Желязкова, М. (2022), Осъществяване на справедлив зелен преход: представи и рискове.
Postmodernism Problems / Проблеми на постмодерността, Vol. 12, No. 3,, 2022, ISSN:1314-3700,
DOI:https://doi.org/10.46324/PMP2203289, 289-318
4. Foulds, C.,, Royston, S., Berker, T., Nakopoulou, E.,, Bharucha, Z.P, Jeliazkova, M., еt all. (2022), An agenda for future
Social Sciences and Humanities research on energy efficiency: 100 priority research questions. Humanities and Social
Sciences Communications, Volume 9, Issue 1,, Springer Nature, Elsevier, 2022, ISSN:26629992,
DOI:https://doi.org/10.1057/s41599-022-01243-z
5. Jeliazkova, M., Minev, D. (2022). Bulgaria: Poverty Watch 2021. Poverty Watches, ISBN:ISBN 978-954-9534-06-1 (pdf),
1-26


2017-2018: Демографска стратегия, Институт за населението и човека – БАН, финансиран от Министерския съвет,
член на екипа