Търсене
Close this search box.

Континентална философия, екзистенциална философия, културология

„Естетика на съществуването у Мишел Фуко“, в: сп. Философски алтернативи, кн. 3/2019, стр. 67 – 82
Личев, В.; Христоскова, М. Хайтов и обезкореняването на съвременния човек. В: сб. Николай Хайтов и България. София, 2019, Зов Комерс, стр.182-211
„Домът като пространство на принадлежност и признание“, в: сп. „Философски алтернативи“, кн. 3/2012, стр. 55-59
„Лингвистична идентичност на чужденеца“, в: Списание на Институт за модерността, бр. 9/ 2011
„Научното изследване на проблема за бездомността“, в: сп. Психологични изследвания, кн. 2/2011, стр. 263-269


15-16.11.2018 София, Култура на пътуването в Европейския Югоизток. Х Международни Балканистични четения. Институт по балканистика с Център по тракология – БАН
12-13.05.2011 София, Четвърта национална школа за докторанти и млади изследователи „Социалните науки в подкрепа на практиката“, БАН